BatteryProtect BP-100

987,50 kr

Beskrivning

• Övervakar batteriet mot för låg spänning, som då automatiskt kopplar bort alla förbrukarna

• Förhindrar en djupurladdning och förlänger därmed batterietslivslängd

• Återställs automatiskt i tillslaget läge när batteriet uppladdas

• Kan användas som underspänningslarm med optisk/akustisksignal via extern lampa/summer

• Hög motståndskraft mot fukt och vibrationer gör att de användsmycket i våra applikationer

• Reläet och kontrollelektroniken är hermetiskt inkapslat

• Inget spänningsfall

• Justering av till- & frånslag

 Display som visar valt från- och tillslagsprogram

• Kan styras från VE.Bus BMS vilket möjliggör Li-ion

Artnr: 61362